Welkom Verlies en rouw Life-Coaching Agenda Over Jenny van Velzen Ervaringen Als een boom... Contact
Praktijk voor Coaching | Rouw- en Verliesbegeleiding

Karel Doormanlaan 259 | 2283 AN  Rijswijk | M 06 - 42 66 73 10 | E info@jennyvanvelzen.nl

Werk alsof je het geld niet nodig hebt

Heb lief alsof je nooit bent gekwetst

Dans alsof niemand kijkt.

                                                                                                                           Mark Twain


Werk en verlies? Die relatie wordt nog niet vaak gelegd…


Een (dreigend) ontslag, faillissement, overbelasting, reorganisatie, pensioen, of niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces vanwege ziekte. geeft verlies en als gevolg daarvan ervaar je rouw. Dat is werk gerelateerd verlies.


Ook verlies van een naaste, een collega of echtscheiding, een zieke partner of ernstig ziek kind thuis heeft invloed op het functioneren op je werk. Je kunt misschien minder werk aan, hebt moeite met concentratie of kunt zomaar emotioneel worden.


     je niet hoe je de draad weer op kan pakken?


Als deze ervaringen en gevoelens niet in de openheid (mogen) komen dan is het mogelijk dat je vastloopt, het heeft een negatieve invloed op je functioneren, zowel op het werk als privé. Dit kan lijden tot bovenmatige stress en ziekteverzuim tot aan een burn-out-toe.


Aan de slag

Ga aan de slag met de drie pijlers van verlies- en herstelgericht werk, zodat je  weer op een gezonde manier een nieuwe stap in je loopbaan kunt zetten.


Het kan helpend zijn om deze weg te bewandelen met een ervaren begeleider.

Praktijk Jenny van Velzen biedt hierbij ondersteuning waarbij gebruik gemaakt wordt van een multimethodische aanpak. Hiermee ben je verzekerd van begeleiding op maat.